GocMod.com
Bookmark

Hướng dẫn cài đặt

Có một số tùy chọn để cài đặt trò chơi và chương trình trên Android.

Đối với ứng dụng:

  • Bạn tải APK Mod từ GocMod.com về và cài đặt bình thường.

Đối với trò chơi:

  • Bạn tải APK + Obb về máy.
  • Giải nén OBB và chép vào Android/Obb
  • Cài APK như bình thường và vào game.

Chúc các bạn sử dụng các bản Mod vui vẻ.