Quay lại
GocMod.com
  • 4.4
  • Spotify Lite v1.9.0.29900 [Mod]
  • 3.9

Tải xuống Armv7

Mod Các tính năng mod mặc định: Đã mở khóa theo dõi tiếp theo; Đã mở khóa theo dõi trước đó; Đã mở khóa tìm kiếm FWD/BWD; Đã mở khóa/có thể chọn bất kỳ bài hát & album nào; Đã mở khóa lặp lại một lần/tất cả; Đã mở khóa shuffle; Tắt bắt buộc Shuffle; Quảng cáo vô hiệu hóa; Upsells bị vô hiệu hóa; Khuyến mãi bị vô hiệu hóa; Quảng cáo bên thứ ba bị vô hiệu hóa; Phát hành bởi XC3FFF0E.
SHA-1: d95d94f433010ac6a9db9a49339c3848301d4348
5